Факультет радиоэлектронники, компьютерных систем и инфокоммуникаций,
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "ХАИ"

КАФЕДРА аэрокосмических радиоэлектронных систем

Научная школа Фальковича-Волосюка

Назва наукової школи "Математичні методи дослідження і оптимізації інформаційних систем"
Дата і місце заснування Наукова школа заснована у 1968 році на базі кафедри "Приймально-передаючих пристроїв" Харківського авіаційного інституту (тепер кафедра "Проектування радіоелектронних систем літальних апаратів" "Факультету радіотехнічних систем літальних аппаратів" Національного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут".
Засновник Фалькович С.Я. Фалькович Савелій Яремійович, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР, академік Міжнародної академії прикладної радіоелектроніки. Народився: 13 лютого 1920 р.

Освіта: після завершення середньої школи у 1937 Савелій Яремійович вступив до Московського енергетичного інституту, а потім був направлений до навчання у Ленінградську військову повітряну академію ім. А.Ф. Можайського. Під час Великої Вітчизняної Війни, знаходячись у лавах Військово-Повітряних Сил діючої армії, він ознайомився з роботою радіотехнічних і радіолокаційних систем. У 1946 році захистив дисертаційну роботу, яка заклала основу подальшого розвитку методів оптимізації прийому сигналів в указаних системах і згодом ввійшла до докторської дисертації та відомої монографії "Прием радиолокационных сигналов на фоне флуктуационных помех" (М. Сов. радио, 1961).

З 1968 року Фалькович Савелій Яремійович очолював кафедру радіоелектронних систем літальних апаратів Харківського авіаційного інституту, створену на базі кафедри приймально-передаючих пристроїв.

В його роботах та работах його учнів отримує развиток статистична теорія рішень, оцінювання та фільтрації электромагнітних полів як функцій часу і просторових координат. Оптимізація радіотехнічних систем і їх синтез здійснювались на основі системного підходу, який складається в тому, що структури систем і відповідні алгоритми формування сигналів і їх обробки синтезувались в цілому по заданим критерїям якості.

С.Я. Фалькович – автор більше 150 наукових робіт та шести монографій, серед яких основоположний вплив на развиток статистичної теорії радіотехнічних систем, окрім раніше цитуємої, мають такі: “Оценка параметров сигнала”. –М.Сов.радио,1970; “Статистическая теория измерительных радиосистем”.-М: Радио и связь,1981; “Оптимальный прием пространственно-временных сигналов в радиоканалах с рассеянием”-М: Радио и связь,1989. Під його керівництвом успішно захищені больше 50 кандидацьких и 10 докторських дисертацій. Наукові досягнення професора С.Я. Фальковича відмічені присудженням йому в 1988 году Державної премії СРСР «За цикл работ по статистической теории Радиоэлектронных систем».
Назва наукової школи Математичні методи дослідження і оптимізації інформаційних систем.
Відомі представники школи
 • Фалькович Савелій Яремійович, д.т.н., професор;
 • Абрамов Олександр Дмитрійович, к.т.н, доцент;
 • Баришев Ігор Володимирович, д.т.н., професор;
 • Волосюк Валерій Костянтинович, д.т.н., професор;
 • Костенко Павло Юрійович, д.т.н., професор;
 • Ксендзук Олександр Володимирович, д.т.н;
 • Павліков Володимир Володимирович, д.т.н., с.н.с., зав. каф. 501;
 • Печенін Валерій Васильович, д.т.н., професор;
 • Піскорж Володимир Вікторович, д.т.н., професор;
 • Пономарев Володимир Ілліч, д.т.н., професор;
 • Хомяков Едуард Миколайович, д.т.н., професор;
 • Шкварко Юрій В, д.т.н., професор;
Загальна кількість учнів наукової школи За роки діяльності у школі підготовані більше 10 докторів наук та 72 кандидатів наук.
Атуальність проведення наукових досліджень Наукові роботи школи охоплюють широке коло досліджень з питань оптимізації систем активної та пасивної радіолокації, радіонавігації, дистанційного зондування, радіоастрономії та радіотелеметрії. Ці системи відіграють важливу роль у сучасному науковому та народногосподарському житті як України, так і розвинених у економічно-промисловому відношенні держав Світу. Отримані результати дозволяють суттєво підвищити якісні показники вказаних систем.
Нововведення.Відкриття Колектив здійснив значний внесок у створення сучасної статистичної теорії просторово-часових вимірювальних радіотехнічних систем. Розроблені перетворення, які є узагальненням перетворень Фур’є, Лапласа, Френеля та теореми Ван Циттерта-Церніке у напрямку обробки надширокосмугових просторово-часових сигналів.
Досягнення (теоретичні та практичні) Колективом опубліковано більше 20 монографій (деякі з них були переведені та перевидані за кордоном), більше 700 статей у наукових журналах та працях міжнародних конференцій. Суттєві досягнення отримані у напрямках дистанційного зондування з авіаційних та супутникових носіїв, комплесування активних і пасивних систем, та нових континуальних і дискретних методів обробки сигналів, які дозволяють вирішувати задачі оцінювання електрофізичних, статистичних характеристик різноманітних природних середовищ. Обґрунтовані нові методики проведення арктичних досліджень з аерокосмічних носіїв, що дозволяє отримувати радіолокаційні знімки підповерхневих шарів льоду та інформацію про їхню структуру, класифікувати виявлені неоднорідності.
Цікаві та маловідомі факти у діяльності наукової школи На кафедрі з моменту створення наукової школи діють семінари з основних напрямків досліджень.
Значення наукової школи для суспільства Практична реалізація розроблених ідей та методів дозволила суттєво підвищити достовірність інформації про фізичні явища, що досліджуються.
Сучасний стан наукової школи. Популярність На сьогодення наукова школа активно працює над різними науковими задачами та проблемами сучасності в інтересах народного господарства України.
Місце у світовій практиці Всі відомі представники школи мають суттєві досягнення світового рівня, та є членами міжнародних наукових організацій. Деякі монографії переведені та видані за кордоном. Декілька представників школи постійно проживають і працюють за кордоном. Керівник школи Волосюк Валерій Костянтинович є Соросівським доцентом з 1995 року та членом Нью-Йоркської Академії Наук.